Termékek

Az e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által a Magyar-Mikrohitelező Zrt. ügyfelei részére nyújtott
ELŐFINANSZÍROZÁS VISSSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSRA

Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Magyar-Mikrohitelező Zrt által nyújtott Kombinált Mikrohitel Kölcsön termék mellett a vissza nem térítendő támogatás (VNT) előfinanszírozására is van lehetőség.
Amennyiben Önök igénylik az előfinanszírozást, akkor pénzügyi partnerünk, az e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a támogatási összeg 80%-át megelőlegezi Partnereink számára. Ehhez nem szükséges külön igénylési dokumentációt benyújtania, mindössze a „NYILATKOZAT Banktitok kezelése alóli felmentésre” szükséges kitöltenie.
Bevonható ügylettípusok: kizárólag ingatlan adásvétel (eszköz egyelőre nem) finanszírozó Kombinált Mikrohitel Kölcsönök esetén (amennyiben felújítás, építés, átalakítás is szerepel a projektben, akkor nem tudunk faktoring konstrukciót biztosítani)
Előlegezett összeg a faktor konstrukcióban: a bruttó támogatás 80%-a, csökkentve (1) a 2,5%-os első 90 napra esedékes faktordíjjal és a (2) 25.000.-Ft+Áfa szerződéskötési díjjal
Biztosítékok a faktor konstrukcióban: a vissza nem térítendő támogatás engedményezése, amelyet a MAG Zrt vissza kell igazoljon a faktorszerződést követően (az e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. intézi a visszaigazolást)
másodhelyi zálogjog az ingatlanon az Magyar-Mikrohitelező Zrt után,
készfizető kezességek, ugyanazon jogi és magánszemélyektől, akiknek a Magyar-Mikrohitelező Zrt. a Kombinált Mikrohitel Kölcsön finanszírozási ajánlatában ezt előírta
Költségek a faktoring konstrukcióban: faktordíj (a bruttó támogatásra vetítve): az első 90 napra 2,5% + ÁFA (esedékes az előlegből) és a 91. naptól 0,15%/10nap + ÁFA (esedékes elszámoláskor).
kamat: 1 havi BUBOR + 4,9% (az előlegre vetítve, napokra számolva, esedékes elszámoláskor)
lehívási díj: 0,2% + ÁFA (az előlegre vetítve, esedékes az előlegből)
utalási díj: 0,2% + ÁFA
szerződéskötési díj: 25.000,- Ft + ÁFA (esedékes az előlegből)
Ügyvédi költségek: Adásvételi szerződés (kötelezően a Magyar-Mikrohitelező Zrt és az e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. közös jogi képviselője készíti az adásvételi szerződést): a vételár 0,5%-a + ÁFA, de minimum 40.000 Ft + ÁFA
Jelzálogszerződés készítése és ellenjegyzése: 25.000 + ÁFA
Letéti szerződés és letét kezelése (eladó, vevő, hitelező, faktorcég, ügyvéd között): ingyenes.
Egyéb költségek: A Földhivatali eljárási illetékek bejegyzési költségek 2*12.600.-Ft
NAV és Önkormányzati igazolások díjai
Közokirat készítés díja
Értékbecslés díja
A közös finanszírozási folyamat rövid leírása: 1) Magyar-Mikrohitelező Zrt. elvégzi a hitelelbírálást és finanszírozási ajánlatot ad az Ügyfél részére.
2) Az Ügyfél jelzi, hogy faktoring konstrukcióban kéri a vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozását valamint beküldi a szükséges nyilatkozatot utolsó éves pénzügyi beszámolót. „NYILATKOZAT Banktitok kezelése alóli felmentésre” dokumentumot kitölti az Ügyfél.
3) Az e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. elbírálja az előfinanszírozási igényt, értesíti a Magyar-Mikrohitelező Zrt.-t az elbírálás eredményéről, aki eljuttatja ezt az Ügyfélnek.
4) Az adásvételi szerződést elkészíti a Gyurácz és Medve Ügyvédi Iroda, egyezteti az Ügyféllel, az Eladóval és a Magyar-Mikrohitelező Zrt.-vel. Ezt követően elkészíti a Jelzálog és Ügyvédi Letéti Szerződés csomagot.
5) Az Ügyfél benyújtja a Magyar-Mikrohitelező Zrt. részére az összes szerződéskötési feltételt.
6) A Magyar-Mikrohitelező Zrt. és az az e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. elkészíti a vonatkozó finanszírozási és biztosítéki szerződéseket.
7) Szerződéskötések a Gyurácz és Medve ügyvédi irodában: adásvételi, kölcsön, biztosítéki szerződések, faktoring szerződés,stb, azaz minden szerződés egyszerre. Egyszerre jelenik meg az Eladó, a Vevő, az e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és a Magyar-Mikrohitelező Zrt.-t
8) Közjegyzői okiratkészítés.
9) Földhivatali benyújtás és ezzel párhozamosan a MAG Zrt-t értesíti az e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. az engedményezés tényéről.
10) A MAG Zrt tudomásul vevő nyilatkozata után ügyvédi letétbe fizet a Vevő saját erőt (csökkentve az esetleg már kifizetett tételekkel), az e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és a Magyar-Mikrohitelező Zrt. is.
11) Ügyvédi letétből kerül kielégítésre az Eladó a teljes vételár tekintetében
12) Eladó lemondó nyilatkozatát benyújtja a Földhivatalhoz a Gyurácz és Medve ügyvédi iroda
Üdvözlettel:
Gyöngyösi László
ügyvezető igazgató
Magyar-Mikrohitelező Zrt.
1. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Banktitok kezelése alóli felmentésre
Alulírott: …………………. (anyja neve.: ………………….., lakhely: …………………………..) mint a ……………………………………………………………………..……………………. (székhely: …………………………….………………………………., adószám: …………………., cégjegyzékszám: ………………………….) – továbbiakban Meghatalmazó –, önálló képviseleti joggal felruházott képviselője felhatalmazom a Magyar-Mikrohitelező Zrt.-t (1143 Budapest, Gizella út 42-44.) – továbbiakban Hitelező –, hogy az e-F@ktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt (1012 Budapest, Kosciuszko Tádé u. 14. II/2.) – továbbiakban Meghatalmazott – részére, a Meghatalmazó által a Hitelező felé benyújtott adósminősítési és hitelkérelmi dokumentációt ügyfél minősítési célra átadja.
A felhatalmazás kiterjed a Meghatalmazó és a Hitelező között érvényben lévő, valamint a jövőben létrejövő hitel és biztosítéki szerződések adatainak megosztására is.
A Meghatalmazó kifejezetten hozzájárul az adósminősítéshez és hitelkérelemhez benyújtott tejes körű dokumentumainak elektronikus és/vagy postai úton való továbbításához Meghatalmazott részére.

Kelt: …………….., 201… ……………………..


----------------------------------------------
önálló képviseleti joggal felruházott képviselő aláírása


Előttünk mint tanúk előtt:
Tanú 1
Név
Személyi ig. sz.
Állandó lakcím
Aláírás

Tanú 2
Név
Személyi ig. sz.
Állandó lakcím
Aláírás